Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A1000UA] Thay đổi kênh truyền thiết bị

Hướng dẫn thay đổi kênh truyền thiết bị usb wifi TOTOLINK A1000UA

Bước 1: Mở trình quản lý thiết bị

 • Click chuột phải This PC và chọn Manage

 • Chọn Device Manager
 • Chọn Network Adapters
 • Chọn 802.11ac Wireless LAN Card

 

Bước 2: Chọn 2.4G country region

 • Nhấp chuột phải chọn Properties
 • Click Advanced
 • Click Country Region(2.4GHz)
 • Ở mục Value options chọn #1(1-13)

Lưu ý: Có thể đáp ứng hầu hết các bộ định tuyến (AP)

 

Bước 3: Chọn 5G country region

 • Click Country Region(5GHz)
 • Ở mục Value options chọn #16(36-173)
 • Lưu ý: Có thể đáp ứng hầu hết các bộ định tuyến (AP)

 

Chia sẻ bài viết