Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3002RU] Cấu hình tính năng NAT port

Cấu hình tính năng NAT port cho Router Wifi TOTOLINK 

Sơ đồ cấu hình

Các bước cấu hình

Bước 1: Gán IP động cho PC.

Bước 2: Truy cập trang cấu hình của Router TOTOLINK.

Truy cập địa chỉ 192.168.1.1

Nhập user name và password là admin

 

Bước 3. NAT Port của đầu thu.

a. NAT PORT http (port truy cập vào cấu hình của đầu thu). Truy cập theo đường dẫn Advanced Settingà Firewallà Port Forwarding

 • Port Forwarding: chọn Enable để bật tính năng NAT Port
 • IP Address: điền địa chỉ IP cần NAT, Ví dụ này NAT port của đầu thu có IP: 192.168.1.250
 • Internal Port: Port trong của thiết bị cần NAT ra ngoài. Ví dụ này là port: 8080
 • External Port: Port ngoài cần mở để tín hiệu đi vào. Ví dụ này là port: 8080
 • Remote IP: any (cho phép tất cả các IP ngoài mạng truy cập vào)
 • Comment: Ghi chú

b. NAT port video stream của đầu thu. Tương tự như phần trên.

 • IP Address: 192.168.1.250
 • Internal Port: 8000
 • External Port: 8000
 • Remote IP: any
 • Comment: Ghi chú

Chú ý:   Port mặc định của Router TOTOLINK A3002RU là port 80, nên nếu NAT port 80 của thiết bị camera hay đầu thu NVR ra ngoài thì cần phải đổi port trên A3002RU sang 1 port khác.

Hướng dẫn đổi port A3002RU tại mục advanced settingàNetworkà WAN settingà Web Server Port

Mọi thắc mắc về sản phẩm cũng như kỹ thuật vui lòng liên hệ:

Hotline:     1800 6078 (từ 8h đến 18h – từ thứ 2 đến thứ 7)

Email:          fae-vn@zioncom.net

Tham khảo thêm các sản phẩm Totolink tại:

Chia sẻ bài viết