Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3002RU] Thiết lập lịch WiFi

Giải pháp kiểm soát thời gian truy cập Wi-Fi cho các Router TOTOLINK. Tài liệu này sử dụng A3002RU làm ví dụ.

Bước 1: Truy cập trang cấu hình

Kết nối PC của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó truy cập vào Router bằng cách http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập mặc định có thể thay đổi theo thời điểm. Vui lòng xem kỹ thông tin trên tem dán phía dưới thiết bị.

Bước 2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password, mặc định cả 2 đều là admin viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước 3: Thiết lập lịch Wi-Fi trên sóng 2.4GHz

Đi đến trang Wireless 2.4GHz->Wireless Schedule

Chọn Enable và thời gian bạn muốn dùng để truy cập Wi-Fi, sau đó nhấn Apply.

Bước 4: Thiết lập lịch Wi-Fi trên sóng 5GHz

Đi đến trang Wireless 5GHz->Wireless Schedule.

Chọn Enable và thời gian bạn muốn dùng để truy cập Wi-Fi, sau đó nhấn Apply.

 

 

Chia sẻ bài viết