Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Làm thế nào để sử dụng URL Service thông qua Router Wifi?

Router TOTOLINK trang bị cổng USB hỗ trợ dịch vụ URL giúp chia sẻ dễ liệu dễ dàng hơn.

Bước 1: Chuẩn bị

Đăng nhập trang cấu hình, chọn Advanced Setup ->USB Storage ->Service Setup. Click URL Service.

Bước 2: Cài đặt

Trang dịch vụ URL (URL Service) sẽ hiển thị bên dưới, lúc này bạn chọn Start để bật dịch vụ.

User Auth: bật/tắt xác thực khi đăng nhập.

User ID & Password: Nếu xác thực khi đăng nhập được bật, nhập ID người dùng & mật khẩu.

Port: nhập số port sử dụng, port mặc định là 8000.

Bước 3: Kết nối Router với PC

Tiếp theo, kết nối Router với PC thông qua cáp mạng hoặc bằng Wi-Fi.

Bước 4: Nhập URL

Nhập URL trang web cài đặt vào thanh địa chỉ trình duyệt.

Bước 5: Đăng nhập

Nhập User Name và Passwork đã đặt trước đó, và click Log In.

Bước 6: Danh sách Thư mục

Danh sách các thư mục sẽ hiển thị, double click vào thư mục USB của bạn (vd.HDD1).

 

Bước 7: Sử dụng USB

Giờ đây bạn đã có thể xem và tải dữ liệu trong ổ USB.

Chúc các bạn cài đặt thành công nhé!

 

Chia sẻ bài viết