Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3002RU] Thiết lập tên Wi-Fi

Tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi là các thông tin cơ bản để bạn kết nối đến mạng Wi-Fi. Nhưng đôi khi bạn muốn thay đổi chúng hoặc đơn giản là bạn lỡ quên, vì thế chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn làm thế nào để kiểm tra và chỉnh sửa tên Wi-Fi (SSID) và mật khẩu Wi-Fi trên Router Wifi.

Bước-1: Truy cập giao diện cài đặt

Khởi chạy trình duyệt Web, nhập 192.168.0.1. Nhập User Name và password (mặc định là admin/admin) trên giao diện đăng nhập, như sau:

Lưu ý: Địa chỉ truy cập có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng xem thông tin được in trên nhãn dán phía dưới thiết bị.

Bước-2: Xem hoặc chỉnh sửa các thông số không dây

2-1. Kiểm tra và chỉnh sửa tại trang Easy Setup.

Đăng nhập giao diện quản lý, trước tiên vào giao diện Easy Setup, bạn sẽ thấy 5G and 2.4G wireless settings, như sau:

 

2-2. Kiểm tra và chỉnh sửa trong Advanced Setup

Nếu bạn muốn tùy chỉnh nhiều thông số mạng WiFi hơn, bạn có thể vào giao diện Advanced Setup.

 

Cài đặt SSID và password theo đúng các bước hướng dẫn sau.

 

Bạn cũng có thể thiết lập Channel Width, Date Rate, RF Output Power.

 

Chia sẻ bài viết