Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3002RU] Thiết lập PPPoE DHCP static IP

Cài đặt các kiểu kết nối WAN như PPPoE, Static IP và DHCP cho các sản phẩm TOTOLINK.

Bước-1: Truy cập trang cấu hình

Kết nối PC của bạn đến Router thông qua cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, rồi nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng xem thông tin được in trên nhãn dán phía dưới thiết bị.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Điền User Name và Password, mặc định cả 2 đều là admin viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3:

Bước-3.1.1: Thiết lập Easy Setup DHCP

Trang Easy Setup sẽ xuất hiện để cài đặt các thông số cơ bản,chọn DHCP Client tại WAN Connection Type, sau đó nhấn Apply.

Bước-3.1.2: Thiết lập Advanced Setup DHCP

Đến trang Network ->WAN Setting, chọn DHCP Client tại WAN Type, sau đó nhấn Apply.

 

Bước-3.2.1: Thiết lập Easy Setup PPPOE

Trang Easy Setup sẽ xuất hiện để cài đặt các thông số cơ bản, chọn PPPoE tại WAN Type và nhập thông tin tài khoản PPPoE mà bạn được cung cấp bởi ISP. Sau đó nhấn Apply

 

Bước-3.2.2: Thiết lập Advanced Setup PPPOE

Đi đến trang Network ->WAN Setting, chọn PPPoE tại WAN Type và nhập thông tin tài khoản PPPoE mà bạn được cấp bởi ISP. Sau đó nhấn Apply

 

Bước-3.3.1: Thiết lập Easy Setup Static IP

Trang Easy Setup sẽ xuất hiện để cài đặt các thông số cơ bản, chọn Static IP tại WAN Connection Type và nhập các thông số Static IP được yêu cầu. Sau đó nhấn Apply

 

Bước-3.3.2: Thiết lập Advanced Setup Static IP

Đi đến trang Network ->WAN Setting, chọn Static IP tại WAN Type và nhập các thông số Static IP được yêu cầu. Sau đó nhấn Apply

 

Chia sẻ bài viết