Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3002RU] Thiết lập Multi-SSID

Thiết lập tính năng Multi-SSID trên sản phẩm TOTOLINK.

Bước-1: Truy cập trang cấu hình

Kết nối PC của bạn đến router bằng cáp Ethernet hoặc sóng Wi-Fi, sau đó nhập http://192.168.0.1 trên thanh địa chỉ của trình duyệt.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập có thể thay đổi tùy vào thời điểm. Vui lòng xem kỹ thông tin được in trên nhãn dán phía dưới thiết bị.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password, mặc định cả 2 đều là admin viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Thiết lập Multi SSID trên sóng Wi-Fi 2.4GHz

Đi đến trang Wireless 2.4GHz ->Multiple SSID 1, chọn Enable, sau đó nhập SSID và Pre-Shared Key, nhấn Apply và lặp lại các bước này nếu muốn tạo thêm Multiple SSID 2, Multiple SSID 3 và Multiple SSID 4.

Bước-4: Thiết lập Multi SSID trên sóng Wi-Fi 5GHz

 

Đi đến trang Wireless 5GHz ->Multiple SSID 1, chọn Enable, sau đó nhập SSID và Pre-Shared Key, nhấn Apply và lặp lại các bước này nếu muốn tạo thêm Multiple SSID 2, Multiple SSID 3 và Multiple SSID 4.

 

Chia sẻ bài viết