Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3002RU] Thiết lập tính năng lọc MAC

Cấu hình tính năng lọc địa chỉ MAC không dây trên router TOTOLINK.

Bước-1: Truy cập trang cấu hình

Kết nối máy tính của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó nhập địa chỉ http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ trên trình duyệt Web.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập có thể thay đổi tùy vào thời điểm. Vui lòng xem thông tin được in trên nhãn dán phía dưới thiết bị.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password, mặc định cả 2 là admin viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Thiết lập danh sách địa chỉ MAC không được phép truy cập

Đi đến trang Firewall ->MAC filtering, chọn Deny list, sau đó nhập MAC Address bạn muốn ràng buộc, sau đó nhấn Apply.

 

Bước-4: Thiết lập danh sách địa chỉ MAC được phép truy cập

Đi đến trang Firewall ->MAC filtering, chọn Allow list, sau đó nhập địa chỉ MAC Address bạn muốn cho truy cập Internet và các địa chỉ không có trong danh sách sẽ không thể truy cập Internet, sau đó nhấn Apply.

 

Lưu ý: Bạn nên thêm từng địa chỉ theo hướng dẫn trên

Chia sẻ bài viết