Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3002RU] Thay đổi mật khẩu Wi-Fi của A3002RU

Thay đổi tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi trên các sản phẩm TOTOLINK.

Bước-1: Truy cập trang cấu hình

Kết nối PC của bạn đến Router bằng cáp Ethernet hoặc Wi-Fi. Sau đó nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Vui lòng xem thông tin được in trên nhãn dán phía dưới thiết bị.

Bước-2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password, mặc định cả 2 là admin viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Chỉnh sửa trên trang Easy Setup

Trang Easy Setup sẽ xuất hiện để cấu hình các thông tin cơ bản. Nhập tên Wi-Fi và mật khẩu, sau đó nhấn Apply.

 

Bước-4: Tùy chỉnh trong Advanced Setup

Vui lòng truy cập Wireless ->Basic Setting. Chọn WPA-PSK/WPA2-PSK, sau đó nhập Wireless Network Name và Password, nhấn Apply.

 

 

Chia sẻ bài viết