Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N200RE] Làm thế nào để thay đổi SSID của N200RE

Lấy N200RE-V3 làm ví dụ.

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối PC của bạn với Router thông qua cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt web.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập của mỗi loại Router có thể khác nhau hoặc có sự thay đổi. Để truy cập đúng, vui lòng xem thông tin tại nhãn dán của thiết bị.

Bước-2: Đăng nhập trang cài đặt

Nhập User Name và Password, mặc định cả 2 đều là “admin” viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Truy cập trang cài đặt nâng cao

Trước tiên, trang Easy Setup sẽ xuất hiện, nhấn Advanced Setup.

Bước-4: Vào phần cài đặt Wi-Fi

Nhấn Wireless >Basic Settings trên thanh điều hướng bên trái

Bước-5:

Enable tính năng Wi-Fi. Sau đó nhập SSID mới, đặt mật khẩu cho Wi-Fi và nhấn Apply.

Bước-6: Kết nói lại với tên Wi-Fi mới

Sau khi thay đổi SSID, bạn cần tìm kiếm SSID mới và nhập đúng mật khẩu Wi-Fi để kết nối đến Router.

Chia sẻ bài viết