Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK N200RE] Làm thế nào để truy cập trang cài đặt của N200RE

Lấy N200RE-V3 làm mẫu.

Bước-1: Truy cập trang cài đặt

Kết nối PC của bạn với Router thông qua cáp Ethernet hoặc Wi-Fi, sau đó nhập http://192.168.0.1 vào thanh địa chỉ của trình duyệt Web.

Lưu ý: Địa chỉ truy cập của mỗi loại Router có thể khác nhau hoặc có sự thay đổi. Để truy cập đúng, vui lòng xem thông tin tại nhãn dán của thiết bị.

Bước-2: Đăng nhập trang cài đặt

Nhập User Name và Password, mặc định cả 2 đều là “admin” viết thường. Nhấn LOGIN.

Bước-3: Trang cài đặt cơ bản

Sau đó trang Easy Setup sẽ xuất hiện để thiết lập các thông tin cơ bản, bao gồm Thiết lập mạng và Thiết lập Wi-Fi.

Bước-4:

Nhấn Advanced Setup, bạn sẽ đi đến trang giao diện người dùng chi tiết.

Chia sẻ bài viết