Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A2004NS] Cài đặt máy chủ Samba trên A2004NS

Sơ đồ lắp đặt

Các bước cài đặt

Bước 1: Kiểm tra xem thiết bị USB có bộ định tuyến truy cập thành công không

 

Bước 2: Tạo máy chủ Samba

2-1. Go to the router interface and select Basic App--Service Setup -- Windows File Sharing (SAMBA).

 

2-2. Khởi động máy chủ, chọn Read / Write, nhập vào user ID và Password. Click chọn  Apply

 

Bước 3: Truy cập máy chủ Samba.

3-1. Nhập \\192.168.1.1 để truy cập Samba

 

3-2. Trên trang này, bạn sẽ thấy thông tin đĩa cứng đính kèm. Bấm vào ổ cứng này.

 

3-3. Một cửa sổ sẽ hiển thị, bạn cần nhập thiết lập máy chủ samba, UserID và Mật khẩu. Tại thời điểm này, bạn có thể chia sẻ tài nguyên bên trong ổ cứng.

 

Chia sẻ bài viết