Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Cấu hình kiểm soát truy cập trên Modem Router ADSL

Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) được dùng để cho phép hoặc từ chối 1 nhóm các địa chỉ IP gửi hoặc nhận lưu lượng từ mạng này sang mạng khác.

Bước 1: Đăng nhập

Đăng nhập giao diện cấu hình Router ADSL, sau đó click Access Management.

Bước 2: Cấu hình

Click Firewall>ACL. Kích hoạt tính năng ACL function, sau đó tạo quy tắc ACL để kiểm soát truy cập.

Chia sẻ bài viết