Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Mở rộng sóng bằng nút WPS trên thiết bị mở rộng sóng

Có hai cách để mở rộng tín hiệu WiFi bằng Repeater, bạn có thể trong giao diện cấu hình web hoặc bằng cách nhấn nút WPS.

Bước 1: Nhấn WPS cài đặt

  1. Nhấn nút WPS trên Router.
  2. Nhấn nút RST/WPS trên EX300 từ 2-3s (không được nhấn lâu hơn 5s, sẽ làm thiết bị reset)

 

Note: Đèn LED Extend nhấp nháy khi đang kết nối và sáng đứng khi kết nối thành công. Nếu đèn LED tắt, điều đó có nghĩa là kết nối WPS bị lỗi.

Bước 2 : Nếu không kết nối thành công

Khi không thể kết nối với bộ định tuyến bằng nút WPS, bạn có thể thử các cách sau

  1. Đặt EX300 gần bộ định tuyến và bật nguồn, sau đó kết nối lại với bộ định tuyến bằng nút WPS. Khi kết nối thành công, rút phích cắm EX300 và sau đó bạn có thể dời thiết bị đến vị trí mong muốn..
  2. Thử kết nối với bộ định tuyến bằng cách thiết lập trong giao diện cấu hình web của bộ mở rộng, vui lòng tham khảo phương pháp 2 trong Câu hỏi thường gặp # (Cách sử dụng thiết bị Repeater để mở rộng sóng?)
Chia sẻ bài viết