Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Cách sử dụng thiết bị Repeater để mở rộng sóng

Hướng dẫn cách sử dụng thiết bị Repeater để mở rộng sóng

Cách 1: Tính năng WPS

Nhấn nút WPS trên Router và thiết bị Repeater, một mạng Wi-Fi mới sẽ được tạo ra để mở rộng tầm phủ sóng của mạng Wi-Fi hiện có.

Cách 2: Cài đặt thủ công

1. Đăng nhập giao diện cài đặt trên Website. (Địa chỉ IP mặc định: 192.168.1.254, User name: admin, Password: admin)

2. Click Extender Setup ở menu bên trái.

3. Chọn Start và click nút Search AP.

4. Chọn mạng Wi-Fi bạn muốn mở rộng.

5. Nhập mật khẩu Wi-Fi (nếu có) và click Apply để tiến hành cài đặt.

Chia sẻ bài viết