Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Đổi LAN IP của thiết bị mở rộng sóng

Hướng dẫn đổi LAN IP của thiết bị mở rộng sóng

Bước 1: Đăng nhập giao diện cài đặt trên Website. 

Địa chỉ IP mặc định: 192.168.1.254, User name: admin, Password: admin

Bước 2: Cấu hình thiết bị

Click Advanced Setup->System->LAN/DHCP Server

 

1-3. Thay đổi LAN IP.

Chúc các bạn cài đặt thành công nhé!

Chia sẻ bài viết