Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3] Thiết lập chế độ mở rộng sóng trên Router Wifi TOTOLINK A3

Hướng dẫn thiết lập chế độ mở rộng sóng trên Router Wifi A3 TOTOLINK

Mô hình

Yêu cầu

  • Trước khi cấu hình, chắc chắn rằng Router A và Router B đã được cấp nguồn.
  • Chắc chắn rằng bạn có SSID và mật khẩu Wi-Fi của Router A.
  • PC đã được kết nối với Router B.
  • Di chuyển Router B đến gần Router A để quá trình mở rộng sóng diễn ra nhanh hơn.

Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập Wi-Fi trên Router B

Bạn cần vào trang cài đặt của Router B, sau đó thực hiện theo các bước hướng dẫn.

Trên thanh điều hướng, chọn Basic Setup->Wireless Setup-> chọn 2.4GHz Basic network

 Thiết lập Network SSID, channel, Auth, password

 Nhấn nút Apply

Lặp lại từ bước 3 đến 5 để hoàn thành thiết lập cho sóng Wi-Fi 5GHz

Bước 2: Mở rộng sóng trên Router B

Đến trang cài đặt của Router B, sau đó thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Trên thanh điều hướng, chọn Advanced Setup->Wireless->Wireless Multibridge

Tại Wireless Multibridge, chọn 2.4GHz. Nếu bạn muốn mở rộng sóng 5GHz, chọn 5GHz.

Tại Mode list, chọn Use Wireless Bridge.

Chọn nút Ap Scan

Chọn AP mà bạn cần mở rộng sóng (Router A), kiểm tra SSID

Nhập mật khẩu cho Router A (Xem lại mật khẩu đã nhập bằng cách tích chọn ô View kế bên)

 Nhấn vào nút Apply, chờ một lúc để cấu hình được lưu lại.

Lưu ý: Nếu mở rộng sóng thành công, nhưng bạn muốn thay đổi nguồn sóng cần mở rộng, chọn nguồn sóng đã mở rộng trước đó, nhấn yes như hình:

Bước 3: Di chuyển vị trí đặt Router B

Di chuyển Router B đến vị trí có nguồn sóng Wi-Fi tốt.

Chúc các bạn cài đặt thành công nhé!

Chia sẻ bài viết