Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3] Chỉnh sửa mật khẩu mạng Wi-Fi (SSID) trên Router Wifi TOTOLINK A3

Đối với mạng Wi-Fi, tên Wi-Fi (SSID) và mật khẩu mạng Wi-Fi là 2 thông tin quan trọng để thiết bị người dùng cuối kết nối đến Internet thông qua Router Wi-Fi. Trong quá trình sử dụng thực tế, nếu không nhớ mật khẩu Wi-Fi, bạn có thể xem và chỉnh sửa tên và mật khẩu Wi-Fi.

Bước 1: Truy cập trang cài đặt

Khởi chạy trình duyệt web bất kì, trên thanh địa chỉ nhập 192.168.0.1, điền tên và mật khẩu quản trị (mặc định cả 2 đều là admin), tiếp tục nhập mã xác thực mà bạn nhìn thấy, sau đó nhấn Login và chọn Advance setup, như sau:

 

 

Bước 2: Xem hoặc chỉnh sửa thông tin mạng Wi-Fi

2-1. Trên trang Status Summary có thể nhìn thấy SSID và mật khẩu

Đi đến trang Status Summary để xem SSID và mật khẩu trên Wireless Status (2.4GHz)Wireless Status (5GHz). Như trong hình, mạng 2.4GHz có mật khẩu, nhấn View để xem, mạng 5GHz không có mật khẩu vì vậy, mật khẩu không được hiển thị.

Nếu bạn thiết lập Wi-Fi SSID và mật khẩu cho lần đầu tiên, bạn cần vào giao diện Wireless Setup. Tại đây, tiến hành cài đặt sóng 2.4GHz (sóng 5GHz được cài đặt tương tự). Bạn có thể chỉnh sửa SSID theo ý muốn, chọn chế độ mã hóa (mã hóa khuyến nghị: WPA2PSK + AES (Recommended)), nhập Password, nhấn Apply.

2-2. Kiểm tra và chỉnh sửa trong Advanced Setup.

Tuy nhiên, bạn có thể nhấn chọn Wireless advanced setup để cài đặt thêm các thông số khác cho mạng Wi-Fi, như hình sau:

Chúc các bạn cài đặt thành công nhé!

 

Chia sẻ bài viết