Xin chào !

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

[TOTOLINK A3] Hướng dẫn nâng cấp Firmware cho Router Wifi TOTOLINK A3

Hướng dẫn nâng cấp phần mềm (firmware) cho Router Wifi A3 TOTOLINK

Bước 1: Truy cập trang cấu hình

Kết nối PC đến Router bằng cáp Ethernet, nhập http://192.168.0.1

Bước 2: Đăng nhập trang cấu hình

Nhập User Name và Password, mặc định cả 2 đều là “admin”, sau đó điền mã xác thực. Nhấn Login


Sau đó nhấn nút Advanced Setup

Bước 3: Cập nhật Firmware

  Đi đến trang Advance Setup->System->Firmware Upgrade, kiểm tra tùy chọn của bạn.

  Chọn Choice Your Local File, sau đó nhấn Upgrade.

Lưu ý:

  1. Không tắt nguồn khi đang nâng cấp Firmware.
  2. Không đặt Router về cấu hình mặc định bằng nút RST hoặc RST/WPS sau khi nâng cấp firmware hoàn tất.

Bước 4: Đặt cấu hình về mặc định của nhà sản xuất

Đi đến trang Advanced Setup->System->misc Setup, và kiểm tra tùy chọn của bạn

Chọn Config BackupRestore, sau đó nhấn Factory Default.

Hoặc nhấn giữ nút RST trên thiết bị hơn 5 giây.

Chúc các bạn cài đặt thành công nhé!

Chia sẻ bài viết